Być człowiekiem – to stanąć przed pytaniem.
Żyć – to dać odpowiedź.

Po co to wszystko? O co chodzi?
Jaki to ma sens?
Jaki sens ma moje życie?
Czy jest mi dobrze ze sobą?
Co mnie to wszystko obchodzi?
Co jest dla mnie ważne?
O co pyta mnie życie?

Śladami sensu to przekazana Längle w formie krótkich rozważań esencja doświadczeń kilkudziesięciu lat pracy uznanego na całym świecie psychologa pracującego w nurcie ukierunkowanym na refleksję nad sensem. Nie jakimś „Wielkim Sensem Wszystkiego”, ale aktualnym, konkretnym sensem konkretnego życia – w tej chwili, w zaistniałych okolicznościach. Sensem rozumianym jako „najbardziej wartościowa możliwość w danej sytuacji”.

ALFRIED LÄNGLE

Urodził się w 1951 r., studiował medycynę i psychologię w Innsbrucku, Rzymie, Tuluzie i Wiedniu. Psycholog kliniczny, praktykujący psychoterapeuta, lekarz medycyny ogólnej, superwizor. Przez wiele lat bliski współpracownik  Viktora Frankla, ojca logoterapii i twórcy podstaw analizy egzystencjalnej. Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Logoterapii i Analizy Egzystencjalnej (GLE-I), profesor  zwyczajny, autor licznych publikacji z zakresu logoterapii i  psychoterapii egzystencjalnej. W Polsce prowadzi szkolenia psychoterapeutyczne w nurcie analizy egzystencjalnej we współpracy ze Stowarzyszeniem  sychoterapii
Egzystencjalnej GLE-Polska.