MANIFEST AGILE – ZWINNE TWORZENIE OPROGRAMOWANIA

Manifest Agile sformułowany został podczas spotkania twórców oprogramowania w Snowbird, w stanie Utah (USA), w 2001 roku. Jego pełna nazwa brzmi Manifesto for Agile Software Development (Manifest zwinnego tworzenia oprogramowania). Składają się na niego dwie części: naczelne wartości oraz dwanaście zasad.

Naczelne wartości Agile

Cztery naczelne wartości Agile zostały sformułowane w następujący sposób:

Odkrywamy lepsze sposoby projektowania oprogramowania poprzez naszą pracę oraz pomoc innym w ich pracy. W wyniku tych doświadczeń cenimy:

 • ludzi i interakcje ponad procesy i narzędzia

 • funkcjonane oprogramowanie ponad obszerną dokumentację

 • współpracę z klientem ponad negocjację kontraktów

 • reakcję na zmiany ponad trzymanie się planu

Choć uznajemy wartość tego, co wymienione po prawej, wyżej cenimy aspekty wymienione po lewej.

Źródło: www.agilemanifesto.org

Dwanaście zasad Agile

Wymienione w manifeście dwanaście zasad jest następujące:

 1. Naszym najważniejszym priorytetem jest usatysfakcjonowanie klienta poprzez szybkie i stałe dostarczenie wartościowego oprogramowania.

 2. Przyjmujemy zmieniające się wymagania, nawet kiedy zostają przedstawione w zaawansowanym stadium. Zwinne procesy wykorzystują zmianę, aby dać klientowi przewagę konkurencyjną.

 3. Dostarczaj funkcjonalne oprogramowanie szybko – w kilka tygodni lub kilka miesięcy, najlepiej w jak najkrótszym czasie.

 4. Pracownicy firm i twórcy oprogramowania muszą dzień po dniu wspólnie pracować przy projekcie.

 5. Opieraj projekty na zmotywowanych ludziach. Zapewnij im dobre warunki i potrzebne wsparcie, i ufaj, że wykonają swoją pracę.

 6. Najskuteczniejszym i najbardziej wydajnym sposobem przekazywania informacji zespołowi projektowemu oraz w samym zespole projektowym jest rozmowa twarzą w twarz.

 7. Funkcjonalne oprogramowanie jest naczelną miarą postępu.

 8. Zwinne procesy promują zrównoważony rozwój. Sponsorzy, twórcy oprogramowani i użytkownicy powinni być w stanie utrzymać stałe tempo bez końca.

 9. Stała dbałość o doskonałość techniczną oraz dobry design wspierają zwinność.

 10. Prostota – sztuka maksymalizacji niewykonywanej pracy – ma rolę kluczową.

 11. Najlepsze architektury, wymogi i projekty powstają w samo-organizujących się zespołach.

 12. Zespół regularnie zastanawia się, jak usprawnić swoją pracę, a potem dostraja się i dostosowuje swoje postępowanie.

Sygnatariusze Manifestu Agile

 • Kent Beck

 • Mike Beedle

 • Arie van Bennekum

 • Alistair Cockburn

 • Ward Cunningham

 • Martin Fowler

 • James Grenning

 • Jim Highsmith

 • Andrew Hunt

 • Ron Jeffries

 • Jon Kern

 • Brian Marick

 • Robert C. Martin

 • Steve Mellor

 • Ken Schwaber

 • Jeff Sutherland

 • Dave Thomas

Kontakt
Imprint Media Agencja Wydawnicza
ul. Chłodna 22, lok 35
00-891 Warszawa
tel. 22 24 15018