Iwona Szybka: W duchu dzielenia się praktyczną wiedzą

Kiedy kilka lat temu w Szanghaju na konferencji naszej sieciowej organizacji Cornerstone Int. Group słuchałam wystąpienia Ralfa Kneghtmansa, autora Agile Talent i zapragnęłam, aby jego książka pojawiła się również w Polsce. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że będę współpracować przy polskim wydaniu Zwinnego Talentu.

W Szanghaju Ralf wystąpił przed partnerami Cornerstone z 36 krajów, dzieląc się wynikami prowadzonych przez siebie badań i wywiadów z CEO międzynarodowych korporacji. Opisał case studies przedsiębiorstw, borykających się z dopasowywaniem swoich organizacji do zmieniających się nieustannie warunków rynkowych.

Ogromnie mnie ucieszyło, gdy Ralf przyjął moje zaproszenie, aby podzielić się swoimi doświadczeniami również z polskimi przedsiębiorcami i ekspertami zajmującymi się rozwojem organizacji, praktykami HR, a  także każdym, kto interesuje się wpływem zmian na rozwój organizacji zachodzących w otaczającym świecie.

Książka Ralfa z jednej strony daje nam swoisty manual, zawierający praktyczne wskazówki i narzędzia przetestowane przez doświadczonego head-hunter’a, służące samodzielnemu przeprowadzeniu rekrutacji przez każdego, kto na co dzień rekrutacją się nie zajmuje, a chciałby taką rekrutację przeprowadzić skutecznie.

Z drugiej strony Zwinny Talent może stanowić dobry punkt odniesienia, ukazujący sprawdzony warsztat praktyka tym, którzy rekrutacją zajmują się regularnie, mają własną wiedzę i doświadczenie, i zapewne odnajdą w opisach swój warsztat pracy, przedstawiony jednak w sposób niezwykle ustrukturyzowany i szczegółowy.

Trzeci aspekt w książce to odwołanie się do licznych wyników badań naukowych i przykładów organizacji, które mogą stanowić wzorzec dla przedsiębiorców, akademickie wręcz podejście, aczkolwiek widziane oczami wieloletniego praktyka. Ponieważ Ralf opisuje w niej przykłady firm działających na rynkach zagranicznych, w polskim wydaniu książki chcieliśmy pokazać firmy lokalne, aby mogły stać się one realną inspiracją dla przedsiębiorstw aktywnych na terenie Polski.

Pomysł, aby wybranymi firmami były: ING Bank Śląski, Siemens, EY i MARCO (rodzinna firma polska zarządzana turkusowo), zrodził się w trakcie przygotowywania książki. Dokonaliśmy tego wyboru na podstawie obserwacji rynku polskiego, różnych stylów zarządzania zasobami ludzkimi w lokalnych organizacjach. Każdy z tych stylów wyraźnie wskazuje na obrany przez firmę kierunek dopasowywania się do nieustannych zmian rynkowych, który pozwala na lepsze przygotowanie się i sprostanie wyzwaniom, a w konsekwencji ich przetrwanie.

Gorąco zachęcam do lektury książki Zwinny talent!

Iwona Szybka

Założycielka i dyrektor zarządzająca firmy Business Consulting (search & selection) zrzeszonej w Cornerstone International Group. Od ponad dwudziestu lat działa w obszarze executive search, wspierając przedsiębiorstwa wchodzące na rynek polski oraz firmy polskie planujące ekspansję na rynki zagraniczne. Coach i mentorka EIA EMCC. Inicjatorka polskiego wydania książki Zwinny talent oraz współautorka zawartych w niej wywiadów.

Kontakt
Imprint Media Agencja Wydawnicza
ul. Chłodna 22, lok 35
00-891 Warszawa
tel. 22 24 15018