CZYM JEST AGILE? KIM SĄ ZWINNI PRACOWNICY?

Termin „agile” (dosł. zwinny, zręczny, ruchliwy) zyskał popularność na początku obecnego stulecia w kontekście „zwinnego programowania” za sprawą opublikowanego w 2001 roku Manifestu agile (Manifesto for Agile Software Development). Siedemnastu sygnatariuszy Manifestu wywodzących się z progresywnych firm software’owych określiło cztery naczelne wartości oraz dwanaście zasad zwinnego programowania.

[Tu znajdziesz pełny tekst Manifestu Agile po polsku]

Jak czytamy na stronie organizacji Agile Alliance, stworzonej przez część spośród autorów Manifestu: „Zwinność to zdolność tworzenia i reagowania na zmiany. Jest to sposób radzenia sobie z niepewnym i gwałtownie zmieniającym się światem oraz odnoszenia w nim sukcesów. Chodzi o zastanowienie się nad tym, co dzieje się w Twoim dzisiejszym otoczeniu, rozpoznanie stojącego przed tobą ryzyka, i znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak się do tego dostosować”.

Jak widzimy, tak zdefiniowana zwinność może również odnosić się do wielu innych obszarów ludzkiego działania – nie tylko do pracy projektowej przy oprogramowaniu. Dość szybko termin zyskał szersze znaczenie i tak, jak ma to miejsce w książce Ralfa Knegtmansa, może odnosić się także do ogólnych kompetencji danego człowieka oraz do sposobu funkcjonowania środowisk pracy.

JAK WIĘC BYĆ AGILE? KIM SĄ ZWINNI PRACOWNICY? JAK DZIAŁA ZWINNA FIRMA?

Jak pisze Ralf Knegtmans „zwinność (agility) najlepiej definiowana jest przez szybkość, elastyczność i nieustanny ruch. Składają się na nią dwie dodatnio sprzężone składowe:

  • bystrość i przebiegłość, które pozwalają przedsiębiorstwu zawczasu reagować na pojawiające się okazje,

  • wytrzymałość, która pozwala radzić sobie z rosnącym rozchwianiem rynku i silnymi, nieprzewidywalnymi zmianami”.

Ralf stosuje pojęcie „zwinny talent” w odniesieniu do „utalentowanych ludzi, którzy posiedli zdolność szybkiej i skutecznej adaptacji do zmieniających się warunków i okoliczności. Jeśli połączymy to z dwiema opisanymi wcześniej składowymi, otrzymamy wieloaspektową, syntetyczną koncepcję zwinności. Zwinni pracownicy chcą i potrafią dostrzec prawidłowości rządzące funkcjonowaniem świata, wykazują wybitną umiejętność nauki, a ich zdolności poznawcze obejmują również umiejętność oduczania się przestarzałych metod działania i rugowania niepotrzebnych nawyków. Zwinny pracownik jest wytrwały, elastyczny i znakomicie transponuje to, czego się nauczył, na nowe metody działania. Sprawne zastosowanie wszelkiej nowej wiedzy w praktyce jest dla niego czymś naturalnym”.

Kontakt
Imprint Media Agencja Wydawnicza
ul. Chłodna 22, lok 35
00-891 Warszawa
tel. 22 24 15018